HÍVJON MINKET: +36(20)346-8593                                                                                                    ÁRAJÁNLAT ONLINE

A+ R A-

Kereskedelem technológia

E-mail Print PDF

Kereskedelem technológia - Design Stúdió Kft.A kereskedelem-technológiai terv a kereskedelmi és raktári létesítmények engedélyezési (kivitelezési) tervdokumentációjának elengedhetetlen része.

 

Az élelmiszerek forgalomba hozatalának feltételeiről, illetve a szakhatóságokhoz benyújtandó dokumentumok köréről

a 2010 (V.7) FVM rendelet határoz.

 

"Engedélyköteles létesítmény engedélyére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell vagy ahhoz csatolni kell:

a) az élelmiszer-vállalkozó vagy vállalkozás nevét vagy cégnevét,

b) természetes személy esetén a születési helyet és időt,

c) cég esetében adószámot,

d) lakhely (székhely) címét,

e) telephely címét,

f) elérhetőséget,

g) az engedélyköteles létesítmény tevékenységének meghatározását,

h) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását,

i) technológiai leírást és folyamatábrát,

j) technológiai elrendezési rajzot,

k) anyagmozgatási és személyforgalmi tervet,

l) az épületgépészet szerelvényezési, fűtési, szellőzési, világítási, hűtési terveket,

m) gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket,

n) közmű nyilatkozatokat,

o) melléktermék és a hulladék kezelési és ártalmatlanítási tervét,

p) az ivóvíz minőségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt.”

 

Az általunk elkészített kereskedelem-technológiai terv tartalma:

 

1. A funkcionális berendezési alaprajz, a technológiai folyamatok és útvonalak feltûntetésével (M= 1:50)

2. A létesítmény tágabb helyszínrajza a közlekedési, árúszállítási, vásárlói, hulladékkezelési útvonalak jelölésével (M= 1:500 vagy M= 1: 1000)

3. A tevékenységrõl készült részletes mûszaki leírás.

 

- árubeszerezés-fogadás

- raktározás, árumozgatás

- értékesítés

- elszámoltatás

- takarítási utasítás

- rovarok, rágcsálók elleni védekezés

- szemét és hulladékkezelés, göngyölegtárolás

- szükség szerint élelmiszer elõkészítési, feldolgozási, csomagolási stb. folyamatok leírása

- berendezés és gépjegyzék

- szociális létesítmények, személyforgalmi terv

- építészeti, épületgépészeti ajánlások

- az illetékes szakhatóságokkal lefolytatott elõzetes egyeztetések emlékeztetõi (ÁNTSZ, MgSzH)

- Munkavédelmi nyilatkozat

 

Külön egyeztetés alapján az egységre vonatkozó HACCP dokumentációt is elkészítjük, mely a működési engedély megszerzéséhez elengedhetetlen.